Ressurssenteret Huntington

N.K.S. Grefsenlia AS er et regionalt Ressurssenter for Huntington sykdom, og har som hovedmål å spre informasjon, kunnskap og kompetanse om Huntington sykdom i bydeler og kommuner på Østlandet.

Ressurssenteret Huntington på N.K.S. Grefsenlia AS ble dannet som et resultat av at Fagnettverket Huntington fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å styrke kompetansen innen pleie- og omsorg for mennesker berørt av Huntington sykdom. N.K.S. Kløverinstutisjoner ledet dette arbeidet i samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser, Landsforeningen for Huntington sykdom og N.K.S. Olaviken. På bakgrunn av dette har det blitt etablert 4 regionale Ressurssentre for Huntington sykdom i Norge.

Generell informasjon og veiledning

Generell informasjon og veiledning

Se kontakt oss.

Være et kompetansesenter

Være et kompetansesenter

for personer med eller berørt av Huntington sykdom i østlandsregionen

Bidra til kompetanseutvikling

Bidra til kompetanseutvikling

blant helsefagligpersonell i kommuner som har innbyggere med Huntington sykdom

Undervisning

Undervisning

lokalt og eksternt

Nettverksmøter

Nettverksmøter

med undervisning innen utvalgte tema

Omvisning

Omvisning

av tilrettelagt utstyr og hjelpemidler

Utvikle kompetanse

Utvikle kompetanse

rundt oppfølging av familier og oppfølging og råd til pårørende