I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Vårt mål er å bidra med kunnskap, kompetanse, behandling og veiledning som gir økt mestring i hverdagen. Dette gjør vi gjennom våre verdier og holdninger, med fokus på respekt, forutsigbarhet, trygghet og engasjement.

Eies av Norske Kvinners Sanitetsforening

N.K.S. Grefsenlia AS eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke.
Virksomheten leverer tjenester både innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Oppdragsgivere er henholdsvis Helse Sør-Øst RHF og bydeler i Oslo samt omliggende østlandskommuner.

En del av N.K.S kløverinstitusjoner

N.K.S. Grefsenlia AS er en del av N.K.S. kløverinstitusjoner som er et felles utviklingsselskap/ressurssenter for institusjoner og virksomheter som Norske Kvinners Sanitetsforening eier og driver.