N.K.S. Grefsenlia AS ledes av et styre, oppnevnt av eier og ansatte. Direktør/daglig leder er Guri Ingvaldsen.

Styret for N.K.S. Grefsenlia AS har tre medlemmer valgt av eier (Oslo fylke av N.K.S.) og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styret består av følgende representanter:
Fabian Stang – leder
Toril Gulbrandsen – nestleder
Aage Westlie
Beathe Widding
Tonje S. Hvidsten

IMG_0293
Fra ventre: Guri Ingvaldsen (direktør), Aage Westlie (styremedlem), Fabian Stang (styreleder), Tonje S. Hvidsten (styremedlem), Toril Gulbrandsen (nestleder) og Beathe Widding (styremedlem)