N.K.S. Grefsenlia AS ledes av et styre, oppnevnt av eier og ansatte. Konstituert direktør er Gry Hall.

Styret for N.K.S. Grefsenlia AS har tre medlemmer valgt av eier (Oslo fylke av N.K.S.) og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styret består av følgende representanter:
Steinar Marthinsen – leder
Toril Gulbrandsen – nestleder
Aage Westlie
Beathe Widding
Cecilie F. Mentzoni