N.K.S. Grefsenlia AS ledes av et styre, oppnevnt av eier og ansatte. Direktør er Anne Hartvedt.

Styret for N.K.S. Grefsenlia AS har tre medlemmer valgt av eier (Oslo fylke av N.K.S.) og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styret består av følgende representanter:
Fabian Stang – leder
Toril Gulbrandsen – nestleder
Aage Westlie
Beathe Widding
Tonje S. Hvidsten

IMG_0293
Fra ventre: Guri Ingvaldsen (direktør), Aage Westlie (styremedlem), Fabian Stang (styreleder), Tonje S. Hvidsten (styremedlem), Toril Gulbrandsen (nestleder) og Beathe Widding (styremedlem)