Mestringstiltaket er et bemannet bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.

Vårt tilbud består av 12 leiligheter. De som bor her er voksne i alle aldre, og som har diagnoser i form av schizofreni, bipolar-lidelse og personlighetsforstyrrelser. Noen har også en avhengighetslidelse.

Arbeidet består i å drive miljøarbeid. Vi oppmuntrer, følger opp beboere til fritidsaktiviteter og jobb, samt bistår dem i å følge opp behandling på DPS og hos lege.

Noen av de som bor her har lav bo-evne og trenger veiledning og støtte til å holde egen leilighet i orden herunder å få hjelp til rydding, vasking, planlegge innkjøp og tilberede måltider.

Vi samarbeider med både det profesjonelle nettverket og med familie og venner i dette arbeidet. Vi har fokus på å skape gode opplevelser i hverdagen, og det er rom for å utnytte egne interesser ved å ta med beboere på utflukter og aktiviteter.

Det er viktig at en kollega hos oss har godt humør. Du må like å samarbeide, samtidig som det er viktig å opptre selvstendig.

Det er en fordel om du har noe erfaring fra å jobbe med psykisk syke mennesker, men det viktigste er at du har en genuin interesse for å skape gode og trygge opplevelser for andre. Å jobbe her passer godt for deg som studerer helse- og sosialfag, og som er interessert i psykisk helse.

Vi søker etter ekstravakter som kan bidra i helger og ferie. Det vil også være muligheter for fast jobb hver 3. helg for den rette søker.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Steinar Sveum på telefon 22091532.

Søknad med CV sendes: N.K.S Grefsenlia AS, Aschehougsvei 37, 0587 Oslo eller e-post: firmapost@grefsenlia.no.

Søknadsfrist: 15. april 2019 Søknader vil bli behandlet fortløpende.