Vi har nå ledig 60-80 % dagstilling som psykiater. Stillingen er i hovedsak tilknyttet til alderspsykiatrisk avdeling. Det er ikke vaktplikt i stillingen.

Alderspsykiatrisk avdeling har 16 behandlingsplasser på spesialisthelsetjenestenivå og rammeavtale med Helse Sør-Øst. Vi kan vise til gode behandlingsresultater for en spennende pasientgruppe. Det tverrfaglige teamet består av psykiatere, psykologer, sosionom, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut og fysioterapeut. Grefsenlia har også ansatt musikkterapeut.

Behandlingstiden er 2-6 måneder med mål om at pasientene skal utskrives til eget hjem.

Avdelingen er godt forberedt i arbeidet med «Pakkeforløp for psykisk helse» som er implementert fra 1.1.19.

I stillingen vil det også inngå et psykiatrisk behandlingsansvar for pasientene på avdeling Huntington i ca. 10 % stilling.

Dine kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge og spesialist i psykiatri.
 • Oppfyller språkkrav ut fra nasjonale krav
 • Klinisk erfaring fra arbeid i alderspsykiatri er en fordel
 • Faglig trygg og genuint interessert i fagfeltet alderspsykiatri
 • Være en god kollega, positiv og engasjert
 • Ansvarsbevisst og samarbeidsvillig – kunne jobbe selvstendig og i et tverrfaglig team.
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk.
 • Har nødvendige ferdigheter innen dokumentasjon og IT
 • Personlig egnethet vektlegges

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Vurdere, diagnostisere og behandle våre pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer og jfr. virksomhetens oppdragsavtaler.
 • Gi veiledning og undervisning til ansatte med tverrfaglig helsefaglig utdanning.
 • Ha et nært samarbeid og samhandling med virksomhetens overlege/psykiater, somatisk lege, psykologer og øvrig personale.
 • Rådgivning og samarbeid med pårørende, fastleger og kommune/bydel.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med fokus på høy faglig kvalitet og kompetanse
 • Trivelige og dyktige kollegaer i et inkluderende arbeidsmiljø
 • En fleksibel organisasjon med kort vei til ledelsen
 • Mulighet for interne og eksterne kurs og konferanser
 • Å være en del av en ideell virksomhet i stor utvikling
 • Arbeidstid på dagtid, mulighet for fleksitid.
 • Vaktfrihet
 • Treningsrom
 • Mulighet for å kombinere med privat praksis el. andre typer oppdrag
 • Ansettelsesvilkår i henhold til Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten VIRKE

Andre opplysninger

Stillingen er ledig fra 10.04.2019

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om stillingen
Psykiater Pål Henriksen tlf. 22 09 15 35
Direktør Anne Hartvedt tlf. 22 09 15 14

Søknad og CV sendes via e-post til: firmapost@grefsenlia.no

Søknadsfrist: Snarest