N.K.S. Grefsenlia har ledig 80 % stilling som fysioterapeut på Alderspsykiatrisk avdeling.

Alderspsykiatrisk avdeling har 16 behandlingsplasser på spesialisthelsetjenestenivå og rammeavtale med Helse Sør-Øst.

Vi kan vise til gode behandlingsresultater for en spennende pasientgruppe. Det tverrfaglige teamet består av psykiater, psykolog, somatisk lege, sosionom, spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut og fysioterapeut. Grefsenlia har også ansatt musikkterapeut.

Behandlingstiden er 2-6 måneder med mål om at pasientene skal utskrives til eget hjem. Avdelingen er godt forberedt i arbeidet med «Pakkeforløp for psykisk helse» som er implementert fra 1.1.19.

Du vil ha et tett samarbeid med fysioterapeut på avdeling Huntington.

Vi søker deg som

–      Er faglig trygg og genuint interessert i fagfeltet alderspsykiatri
–     Har fokus på mestring av hverdagsaktiviteter
–      Helst har erfaring innen alderspsykiatri
–      Har gode samarbeidsevner og liker å jobbe både selvstendig og i team
–      Er en god kollega, positiv og engasjert
–      Er systematisk, strukturert og løsningsorientert
–      Har nødvendige ferdigheter innen dokumentasjon og IT
–      Har norsk autorisasjon som fysioterapeut
–      Oppfyller språkkrav ut fra nasjonale krav
–      Personlig egnethet vektlegges

Oppgaver:

  • Kartlegging og vurdering av funksjon
  • Behandling, opptrening og veiledning
  • Fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak, herunder fallforebygging
  • Lede grupper
  • Delta i tverrfaglig team
  • Samarbeid med 1.- og 2. linjetjeneste
  • Tilrettelegge for fysiske aktivitetstilbud ved utskrivelse

Vi tilbyr
–      En arbeidsplass med fokus på høy faglig kvalitet og kompetanse
–      Trivelige og dyktige kollegaer i et inkluderende arbeidsmiljø
–      En fleksibel organisasjon med kort vei til ledelsen
–      Mulighet for interne og eksterne kurs
–      Å være en del av en ideell virksomhet i stor utvikling
–      Mulighet for fleksitid
–      Velutstyrt treningsrom

 

Stillingen er ledig for tiltredelse 01.06.2019, eller etter avtale.

Søknadsfrist: 02.04.2019

Søknad med CV sendes N.K.S. Grefsenlia AS, Aschehougsvei 37, 0587 Oslo eller til e-post: firmapost@grefsenlia.no.