Invitasjon til nettverkssamling med tema Huntington sykdom og tannpleie den 30. januar 2019

16. januar 2019

Invitasjon til nettverkssamling

Kjære fagpersoner som jobber med Huntington sykdom!

Velkommen til en samling hvor temaet er Huntington sykdom og tannpleie.

Samlingen arrangeres på N.K.S. Grefsenlia AS onsdag 30. januar 2019 kl. 12.30 – 15.00.

Adresse: Aschehougsvei 37, 0587 Oslo.

Helsefagarbeider ved Presteheia omsorgssenter Boris Popovic vil snakke om temaet:

«Huntingtonpasienter og tannpleie». Han vil innlede med teori om munnhygiene. Deretter blir det praktiske eksempler. Det vil bli tid til dialog og utveksling av erfaring.

Hensikten med samlingen er å øke vår felles kompetanse, slik at vi som fagpersoner kan jobbe sammen for at pasientens tannhelse ivaretas på en god måte.

Det er gratis å delta.

Påmelding til Jeanette U. Miller på mail, mailadresse: jeanette.miller@grefsenlia.no eller telefon, telefonnummer: 22091528 innen 23. januar 2019.

Gi gjerne beskjed om denne samlingen til andre fagpersoner som jobber med Huntington sykdom, og som ikke står på denne listen.

Generell informasjon:
N.K.S. Grefsenlia AS , har i regi av Fagnettverk Huntington etablert et ressurssenter for fagpersoner og andre mennesker som er berørt av Huntington sykdom. Vi tilbyr veiledning, omvisning, undervisning og samlinger. Kontakt oss gjerne!

Hjertelig velkommen!