Kompetanseheving ved Grefsenlia

29. september 2017

En av sykepleierne på Alderspsykiatrisk avdeling avsluttet våren 2017 sin videreutdanning i psykisk helsearbeid.
I forbindelse med utdanningen skal kandidaten levere en eksamensbesvarelse.
Camilla Liens oppgave har tittelen «Hvilke muligheter og utfordringer kan gi håp i relasjonen mellom pasienter med depresjon og psykisk helsearbeider?».

Oppgaven kan leses her: Eksamensoppgave