Besøk fra byråd for eldre, helse og arbeid

2. februar 2018


25. januar fikk Grefsenlia besøk fra byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl.
Byråden og hennes følge fikk informasjon om Grefsenlias arbeid.

Etter besøket uttalte Dahl:
«Noen besøk gjør ekstra innrykk. I dag har jeg vært på NKS Grefsenlia, som har beboere med den arvelige og sjeldne hjernesykdommen Huntington. Det finnes foreløpig ingen behandling som kan utsette sykdomsstarten eller helbrede den som rammes. Men på Grefsenlia er det medarbeidere med forståelse, verdier, kompetanse og varme som gir beboerne en så god hverdag som overhodet mulig. Grefsenlia har også heldøgnstjenester innen alderspsykiatri og mestringstiltak for personer med psykiske lidelser. Tusen takk for at jeg fikk bli kjent med dere – og for den viktige jobben dere gjør!»