«Å leve opp i en familie der en av foreldrene har Huntington sykdom» – et nytt forskningsprosjekt

18. desember 2017

Senter for sjeldne diagnoser planlegger et nytt forskningsprosjekt: 

«En undersøkelse om det å leve opp i en familie der en av foreldrene har Huntington sykdom»

Du kan lese mer om prosjektet ved å følge denne lenken:

http://www.sjeldnediagnoser.no/?aid=17899&k=sjeldnediagnoser%2Fhome