Om oss

NKS Grefsenlia ledes av et styre, oppnevnt av eier og ansatte. Direktør/daglig leder er Guri Ingvaldsen. Instruks for styret og daglig leder, samt siste års beretning fra styret og revisorrapport, kan du lese her.

Styret for NKS Grefsenlia har tre medlemmer valgt av eier (Oslo fylke av NKS) og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.

styret 2012

Fra venstre: Ingeborg Aarseth (ansatte), styreleder Fabian Stang, Bodil Eldor, Brit Sandvold og Berit Hansen (ansatte).

Direktør/daglig leder Guri Ingvaldsen

Sanitetskvinnene i Oslo har drevet frivillig arbeid på Grefsen siden 1909. Nåværende institusjon ble åpnet på 70-tallet og var spesialbygget/innredet for pasienter med demenssykdommer. Som ellers var Sanitetskvinnene pionærer: det var kun enerom, de fleste med eget bad og toalett. Avdelingene var små og oversiktlige: fra 6 til maksimum 14 pasienter i hver enhet.

Grefsenlia består i dag av to «juridiske enheter»: NKS Grefsenlia as som er et driftsselskap eid av Sanitetskvinnene i Oslo (NKS Oslo fylke) og Sanitetsforeningens Stiftelse Grefsen. Sistnevnte er et rent eiendomsselskap men fungerer i samspill med de helsetjenestene som blir tilbudt fra NKS Grefsenlia. Organisasjonskart finner du her.

NKS Grefsenlia leverer tjenester innen både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten:

  • Hovedoppdragsgiver innen spesialisthelsetjenesten er Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Grefsenlia har en 4 årig Rammeavtale med HSØ. Det inngås hvert år en ytelsesavtale som bl.a. beskriver mer detaljert de tjenestene Grefsenlia skal levere i inneværende år. Mer om tilbudet innen allmenn og alderspsykiatri kan du lese her.
  • Videre leverer vi helsetjenester til bydeler i Oslo kommune: boenheten med heldøgn omsorg for yngre psykiatriske pasienter. Fra 2012 har vi nyåpnet spesialavdeling for pasienter med Huntingtons sykdom. Dette er et tilbud til pasienter fra hele Sør-Østlandet.

Vår visjon er at Grefsenlia skal være en institusjon hvor brukeren opplever god kvalitet på det faglige tilbudet og opplever seg respektert som individuell person. Hovedmål for NKS Grefsenlia er at vi vil tilby et godt behandlings og omsorgstilbud ved:

  • Varierte behandlings- og aktivitetstilbud
  • Engasjerte og godt kvalifiserte medarbeidere
  • God tradisjonell mat laget i eget kjøkken
  • Godt vedlikeholdte og rene lokaler
  • Kontinuerlig å forbedre oss: lære av samspill med pasient/pårørende og eksterne samarbeidspartnere
  • Evaluere arbeidet vårt – og bli bedre ut fra erfaringer i det daglige arbeidet