Hvem er vi:

Sammen med pasienter, brukere og pårørende har vi opparbeidet erfaring, kunnskap og spesialkompetanse innenfor Huntington sykdom. Vårt fagteam består av sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut, lege m.fl. Vi samarbeider så vel nasjonalt som internasjonalt med organisasjoner og institusjoner som arbeider med Huntington sykdom.