For å få plass ved Huntingtonavdelingen må fastlege sende søknad til Bestillerkontoret i bydel/kommune.

Bestillerkontoret fatter så vedtak om opphold/dagtilbud før det deretter blir inngått kontrakt mellom bydel/kommune og N.K.S. Grefsenlia AS.

For mer informasjon ta kontakt på telefon 22 09 15 10 eller e-post: Firmapost@grefsenlia.no.