Behandling

Pårørendesamtaler

Pårørendesamtaler

Minimum x2 per år ellers ved behov.

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler

Med psykiatrisk sykepleier.

Gruppeaktiviteter

Gruppeaktiviteter

Trimgruppe og organisert avspenning.
Vi har også et eget brukerledet skriveverksted som kan leses mer om her.

Stemmetrening

Stemmetrening

Praktiske øvelser utarbeidet med veiledning fra logoped.

Bassengtrening

Bassengtrening

Tilrettelagt bassengtrening og avspenning i vannet ledet av fysioterapeut.

Trening og fysisk aktivitet

Trening og fysisk aktivitet

I samarbeid med fysioterapeut. Individuelt tilpasset, og med bruk av spesialtilpassede hjelpemidler. Les mer om fysioterapi ved Huntington sykdom i Fysioterapeuten

Miljøterapi

Miljøterapi

Ukeslutt, sansestimulering, høytlesning, individuelle turer.

Ernæringsveiledning

Ernæringsveiledning

Individuelle tilrettelagde kostholdsplaner og matlaging.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Vi tar hensyn til den enkeltes individuelle behov.