Avdeling Huntington

Sammen med pasienter, brukere og pårørende har vi opparbeidet erfaring, kunnskap og spesialkompetanse innenfor Huntington sykdom.

Utsiktsbilde

NKS Grefsenlia opprettet 1. mars 2012 en avdeling for pasienter med Huntington sykdom.
I dag har avdelingen 10 døgnplasser, og et dagsenter for brukere som fortsatt bor hjemme. Det er også mulig å søke om avlastningsopphold hos oss.

Vi inngår driftsavtaler med bydeler i Oslo og kommuner i hele Østlandsregionen