Vi tilbyr

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Vi har eget treningsrom med mulighet for individuell trening med treningsapparater. Vårt personale er også opptatt av annen fysisk aktivitet i hverdagen.

Individuell oppfølging

Individuell oppfølging

Vi tilbyr individuelle samhandlingsaktiviteter og veiledning i henhold til disponering av økonomiske midler.

Sosialt felleskap

Sosialt felleskap

Vi tilbyr daglig sosialt samvær, felles turer og jevnlige arrangementer.

Bistand

Bistand

Vi tilbyr oppfølging av avtaler med beboers sosiale nettverk og helse- og sosialfaglige instanser.

Veiledning og tilrettelegging

Veiledning og tilrettelegging

Vi tilbyr bistand til renhold av egen bolig, matlaging, vask av tøy og personlig hygiene. Vi tilbyr mulighet for å kjøpe inntil tre måltider pr. dag.

Medikamentell oppfølging

Medikamentell oppfølging

Koordineringsansvar

Koordineringsansvar

Vi tilbyr alle beboere individuell plan for å sikre et forutsigbart og indivuelt tilpasset tjenestetilbud.
Vi påtar oss koordineringsansvar for ansvarsgruppen rundt beboer.