Sammen mot målet

Mestringstiltaket åpnet i oktober 2016. Bygget i Aschehougsvei 35 består av 12 utleieleiligheter.

N.K.S. Grefsenlia AS har inngått rammeavtale med Velferdsetaten, og det er den enkelte bydel som er ansvarlig for å fatte vedtak om den enkeltes brukers behov for bo- og omsorgstjenester før en bruker kan tilbys leieavtale med oss. Det er ikke mulig å inngå direkte avtale om bo- og omsorgstjenester med N.K.S. Grefsenlia AS.

Gjennom Mestringstiltaket bo- og omsorgstjenester vil vi gi tilbud til personer med psykisk sykdom, fortrinnsvis brukere i alderen 30 – 50 år.

Vi har Recovery som vår filosofi, og vi ønsker å ivareta beboernes individuelle behov, ønsker og egenutvikling ved å følge opp beboerne i det daglige med fokus på mestring og autonomi.

Vårt personale er tilstede alle dager mellom 08.00 og 22.00, og vi har hvilende nattevakt.

For mer informasjon, se kontakt oss.