Fra 1/1-19 vil du bli henvist til et pakkeforløp i psykisk helsevern for voksne når du blir henvist til oss. Pakkeforløpet setter en del krav til hvordan utredningen og behandlingen skal forløpe. Vi må rapportere anonymt til Helsedirektoratet om vi gir pasientene våre rask nok behandling, hvordan behandlingen virker, om vi gjennomfører samarbeidsmøter med pårørende og bydel/kommune, og hvilke tiltak vi anbefaler etter utskrivelse. Dette kan ikke kobles til deg som enkeltpasient. Koordinator for pakkeforløpene er sosionom Tina Fjørtoft, telefon 22 09 15 10 (sentralbord)