Hvem er vi:

En pasientorientert virksomhet med ansatte som setter faglig kvalitet høyt, og som tilstreber godt tverrfaglig samarbeid. Vårt fagteam består av psykologer, psykiatere, allmennlege, sykepleiere med spesialistkompetanse, miljøpersonale, sosionom og fysioterapeut m.fl.