Behandling

Vi legger vekt på brukermedvirkning og tverrfaglig tilnærming med fokus på psykologiske, somatiske, og miljøterapeutiske problemstillinger, ofte i et komplekst samspill. Pasienten vil under forløpet få individuell og tilrettelagt behandling i form av:

Samarbeidsmøter med 1. linjen og andre aktuelle instanser

Samarbeidsmøter med 1. linjen og andre aktuelle instanser

Pårørendesamtale

Pårørendesamtale

Permisjonstrening

Permisjonstrening

Gruppetilbud

Gruppetilbud

Individualsamtaler

Individualsamtaler

Miljøterapi

Miljøterapi

Somatisk behandling

Somatisk behandling

Medikamentell behandling

Medikamentell behandling

Medisinsk behandling

Medisinsk behandling