Alderspsykiatrisk avdeling

Vår målgruppe er pasienter med alderspsykiatriske tilstander med kompleksitet som krever døgnbasert behandling på spesialisthelsetjenestenivå.

Grefsenlia gir på oppdrag av Helse Sør-Øst behandlingstilbud innen psykisk helsevern. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3 måneder. Behandlingen er basert på frivillig grunnlag. Våre pasienter tilbys utredning, behandling, samt stabilisering og tilrettelegging av ettervern. Vi samarbeider tett med pårørende, bydel/kommune, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.