N.K.S. Grefsenlia AS Et godt sted å være

Vår målgruppe er pasienter med alderspsykiatriske tilstander. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3måneder.

Vårt Mestringstiltak tilbyr heldøgnstjenester til personer med psykiske lidelser, med eller uten diagnose og uten aktiv rusproblematikk, innenfor Omsorgsnivå 2 - "moderate omsorgsbehov".

Vi tilbyr utredning, stabilisering og tilrettelegging gjennom lang- og kortidsplasser, og et eget dagtilbud.

Vi bidrar til økt kompetanse for fagfolk i kommunene.