Et godt sted å være…

Grefsenlia AS eies og driftes av Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo fylke.
Virksomheten består av tre enheter: Alderspsykiatri, Huntington og Mestringstiltaket, samt regionalt ressurssenter for Huntington sykdom.

Påminnelse om besøksregler ved Grefsenlia

-

Vi minner besøkende om: 1) Du kan ikke komme på besøk om du er syk. 2) Du kan ikke komme på besøk om du har vært utenfor Norge siste 10 dager. 3) Du kan ikke komme på besøk om du er i hjemmekarantene, eller har vært i kontakt med noen som har fått påvist covid-19. […]

... les mer

Invitasjon til nettverkssamling om Huntington sykdom

-

Samlingen vil bestå av undervisning i det grunnleggende om sykdommen, om ernæring og kosthold, samt om kommunikasjon. Det vil bli satt av god tid til erfaringsutveksling og spørsmål. Målgruppen er personer som møter pasienter med Huntington sykdom i hjemmesykepleien, omsorgsbolig eller institusjon. I tråd med Helsedirektoratets nasjonale anbefalinger i forhold til Covid-19 situasjonen har vi […]

... les mer

Medirest overtar drift av kjøkken- og renholdstjenestene på Grefsenlia

-

15. juni 2020 overtok Compass group / Medirest driften av kjøkken- og renholdstjenestene på Grefsenlia. Compass group er en global leverandør av måltids- og supporttjenester, og drifter blant annet sykehushotellene på Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres mål er at tjenestene de tilbyr skal gi mer helse for pengene, samt å gi deres gjester (våre […]

... les mer